11070 Beograd, Bul. Mihaila Pupina 177, tel. 063 228490

"B I R O S" servis biro opreme

Ispod svakog uređaja možete dobiti detalje i cene usluga za te uređaje.

Vrste usluga

Servis i popravka štampača može da se izvrši i kod Vas...

Servisiranje štampača

Servisiranje fotokopira i cene po modelima: Xerox, Canon, Ricoh..

Servisiranje fotokopira

Pojavom multifukcionalnih uređaja nastaje potreba za servisiranjem tih uređaja jer ponekad nije dovoljna samo zamena toner kaseta...

Servisiranje telefaksa

Cena reciklirane kasete je mnogo manja od originalne a daje isti ili čak i veći broj odšampanih strana od inicijalne toner kasete...

Program reciklaža

Primary Business Address:

Bul. Mihaila Pupina 177

11070 Novi Beograd

Phone/Fax: 381 11 2697729

mobil. 063 228490

E-mail: biros.branko@gmail.com